BIASISWA TUNKU ABDUL RAHMAN (BTAR) 2016

Biasiswa berprestij dan eksklusif ini ditawarkan kepada pelajar cemerlang dan berbakat kepimpinan yang tinggi. Ianya memberikan sokongan kewangan kepada bakal graduan yang mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda di IPTA mahupun IPTS dalam negara. Penerima biasiswa ini digelar Tunku Scholars.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

(a) Syarat Asas

(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Umur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan.

(b) Syarat Kelayakan Akademi dan Ko-kurikulum

(i) Pelajar lepasan STPM / Asasi / Matrikulasi / Diploma* yang mencapai PNGK 3.50 dan ke atas .

(ii) Permohonan juga dibuka kepada bakal graduan yang sedang dalam pengajian sepenuh masa Ijazah Sarjana Muda di IPT tempatan yang (jika) berjaya mencapai minimum PNGK 3.50 dan tahun pengajiannya masih berbaki sekurang-kurangnya 2 tahun pengajian.

(iii) Kepujian tinggi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

(iv) Memiliki ciri-ciri kepimpinan yang terserlah dan penyertaan yang yang aktif dalam aktiviti ko-kurikulum, terutamanya di peringkat luar sekolah atau universiti.

* pemberian BTAR tertakluk kepada pemohon diterima masuk ke IPT tempatan dalam negara.

(c) Syarat Tambahan

Pemohon yang disenarai pendek akan dikehendaki mengikuti program Pemerhatian Ciri Kepimpinan dan hadir pada sesi Temuduga Pemilihan yang di aturkan oleh pihak YTAR.

KADAR BIASISWA

Kadar biasiswa adalah mengikut kadar yang berkuat kuasa semasa.

PENARAFAN PENERIMA BTAR

Bagi mengekalkan taraf prestij dan eksklusif biasiswa ini, mana-mana Tunku Scholar yang gagal mengekalkan pencapaian PNGK 3.50 ke atas boleh dikenakan penalti seperti turun taraf kepada skim Dermasiswa Tunku Abdul Rahman (DTAR) atau Pemberian Pengajian Tunku Abdul Rahman (PPTAR), atau ditamatkan pemberian dan gelaran ‘Tunku Scholar’ dilucutkan.

KLIK DISINI UNTUK PERMOHONAN

Iklan Jawatan Kosong UiTM Cawan­gan Johor

Uni­ver­siti Teknologi MARA Cawan­gan Johor den­gan ini mem­pelawa calon-​calon Bumi­put­era War­gane­gara Malaysia yang berke­layakan dalam bidang-​bidang yang berkai­tan untuk mengisi jawatan Bukan Akademik secara Tetap/​Kontrak di Uni­ver­siti Teknologi MARA Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang/​Kampus Segamat.

Tarikh tutup per­mo­ho­nan adalah pada hari ISNIN, 21 MAC 2016.
Sila kemukakan per­mo­ho­nan kepada:

TIM­BALAN PENDAF­TAR
BAHA­GIAN PEN­TAD­BI­RAN
UNI­VER­SITI TEKNOLOGI MARA CAWAN­GAN JOHOR
KAM­PUS SEGA­MAT
KM. 12, JALAN MUAR
85000 SEGA­MAT
JOHOR DARUL TAZIM

No Tel : +(607)-935 23382020 /​2273

SILA KE LINK INI UNTUK PERMOHONAN

Application for the Entry to University Malaya(UM)-International Application

Application can be made online from the website at http://e-application.um.edu.my/. Completed application should be sent not later than the 28 February or 30th July of the year.

Please read the Application Guide before you submit the application for admission. If you have a query please email it to isc@um.edu.my

Applications that are incomplete or received after the closing date will not be entertained. For further details on application please refer to the main International Students page.

International Student Centre (ISC),
Level 1, Block G, Perdanasiswa Complex,
University of Malaya,
50603 Kuala Lumpur
MALAYSIA
Tel: +603-79677711 / 7712 / 7715 / 7716 /7717 / 7718
Fax: +603-7967 7710
Email: isc@um.edu.my

Application for the Entry to University Malaya(UM)-Malaysian Applicants

Application Procedure for Malaysian Applicants
Applications for Bachelor Degree and Foundation Studies Programmes offered by the University of Malaya can be made online through the Student Intake Administration Division, Ministry of Higher Education.

The programmes are offered to applicants who meet the University’s prerequisites and the specific programmes requirements.

The application deadlines for the specific qualifications are as follows:

Applicants with Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
1 November 2010 – 31 December 2011 (Phase 1)
10 January 2011 – 4 April 2011 (Phase 2)
Applicants with Diplomas or Equivalent Qualification
10 January 2011 – 4 April 2011
Applicants with Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) or Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
10 January 2011 – 4 April 2011
Applicants with Matriculation
13 December 2010 – 13 January 2011 (Phase 1)
20 May 2011 – 26 May 2011  (Phase 2)
To apply, candidates must first obtain a unique ID number from BSN outlets all over Malaysia by paying:
Candidates with SPM/equivalent – RM 10.60
Candidates with STPM/STAM/equivalent – RM 15.60

APPLICATION FOR ENTRY TO UiTM FOR THE YEAR 2011

Eligible Malaysians are invited to submit their application for programmes offered in UiTM. Details are as follows:

  • Programmes are open to Bumiputera citizens.
  • Application for the programmes is to be completed online at: http://online.uitm.edu.my/
  • Application opens on 1 March 2011 (Tuesday), and closes on 31 March 2011 (Thursday).
  • Each applicant is required to purchase a slip number at Bank Simpanan Nasional (BSN), using his/her Federal Identity Card No.
  • Applicants are not allowed to use the identity card number belonging to someone else.
  • For further details, please refer to http://online.uitm.edu.my/ before submitting your application.