PERMOHONAN MYBRAINSC 2016 DILANJUTKAN

Permohonan baru biasiswa MyBrainSc KPT untuk tahun 2016 dilanjutkan sehingga 11 Mac 2016. Seluruh rakyat Malaysia yang layak digalakkan untuk memohon.

Syarat memohon adalah seperti berikut:

  • Permohonan dibuka setahun sekali bermula pada 4 Januari hingga 11 Mac 2016
  • Permohonan perlu dibuat secara atas talian (online) melalui Portal KPT
  • Permohonan perlu dibuat secara atas talian sepenuhnya dengan mendaftar sebagai pengguna sistem. Permohonan secara manual tidak akan diproses
  • Pemohon hendaklah memastikan rancangan penyelidikan (proposal) telah dipersetujui dan disahkan oleh penyelia bagi peringkat pengajian Sarjana dan PhD
  • Semua dokumen sokongan yang disertakan perlu diimbas (scan) dari dokumen asal dan disimpan dalam format imej (JPEG) atau PDF dan perlu dimuatnaik (upload) dalam sistem permohonan atas talian ini. Dokumen yang diambil (capture) menggunakan kamera tidak akan diterima.
  • Jika tiada dokumen asal, pelajar boleh mengimbas dari dokumen salinan photostat tetapi dokumen tersebut perlu diakui sah oleh pegawai Kerajaan / badan berkanun dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 dan ke atas) / Penggawal / Ketua Kampung / Ketua Masyarakat.

KLIK LINK INI UNTUK KETERANGAN LANJUT

Advertisements

MyMaster dan MyPhD

Program Pembiayaan MyMaster dan  MyPhD  kini telah  dibuka untuk permohonan secara online sepanjang tahun mulai 1 Disember 2010.
 
Warganegara Malaysia dari kalangan graduan, orang awam dan sektor swasta  yang ingin melanjutkan  pengajian ke peringkat Sarjana atau PhD di bidang sains dan teknologi,sains sosial/sastera ikhtisas kini boleh memohon pembiayaan melalui Program Pembiayaan Ijazah Lanjutan di bawah RMke-10 Kementerian Pengajian Tinggi iaitu Program Pembiayaan  MyMaster dan  MyPhD.

Syarat – syarat permohonan dan penawaran boleh didapati melalui laman web Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia https://www.mohe.gov.my/MyBrain15/index.php