Tarikh Tutup Permohonan: 30 April 2011

Permohonan adalah dipelawa untuk warga negara dan bukan warga negara mengisi kekosongan jawatan di Institut Genom Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia (MOSTI) seperti berikut :-

Pegawai Penyelidik Gred Q47- Q53

Bidang:-
• Genomik Perbandingan
• Proteomik
• Biologi Struktur
• Kejuruteraan Protein
• Biofizik
• Biologi Pengkomputeran

MAKLUMAT JAWATAN

SILA KLIK DI SINI UNTUK MAKLUMAT SELANJUTNYA .

SILA KLIK DI SINI UNTUK BORANG PERMOHONAN.